فوتبال ایران http://fciran.mihanblog.com 2020-07-06T01:24:03+01:00 text/html 2012-03-13T09:20:02+01:00 fciran.mihanblog.com نوید رضا قناد فیلم// رسانه ای درخشان در راه جام جم! http://fciran.mihanblog.com/post/22671 <div id = "time_stamp"><h4>زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۰۰:۵۰</h4></div><div id = "refrence"><h3>منبع خبر: <a href="/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2">جام نیوز</a></h3></div><div id = "category"><h3>طبقه بندی: <a href="/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C">فرهنگی هنری</a></h3></div><p>مدیر تلویزیون سلطنت طلب 'ایران آریایی' بعد از مرور شبکه های رقیب و ابراز تأسف از بی تفاوتی آن ها نسبت به جمهوری اسلامی، رسانه تحت مدیریت خود را 'درخشان' توصیف می کند!!</p> <a href="http://khabarfarsi.com/n/2243188/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85" class="khf_news_link">خبر دارای صوت و ویدیو&nbsp;<span class="multimedia_icon"></span></a><br /><div style = "display: table;"><div style = "float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px; display: table; position: static; height: 162px; overflow: hidden; width: 162px; border: 1px solid gray;"><div style = "display: table-cell; position: static; vertical-align: middle; text-align: center; top: 50%; width: 100%;"><div style = "margin-left: auto; margin-right: auto; width: 162px; position: relative; text-align: center;"><a href="http://khabarfarsi.com/n/2243188/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85"><img src="http://static.khabarefarsi.com/sites/default/files/imagecache/news_thumbnail/news_image/2012/03/13/3313315872021331587202_5874.jpg" alt="فیلم// رسانه ای درخشان در راه جام جم!" title="فیلم// رسانه ای درخشان در راه جام جم!" class="imagecache imagecache-news_thumbnail" width="150" height="100" /></a></div></div></div></div><br /><a href="http://khabarfarsi.com/ext/2243188">مشاهده متن اصلی خبر</a><br><br>منبع:<br>http://khabarfarsi.com text/html 2012-03-13T06:05:04+01:00 fciran.mihanblog.com نوید رضا قناد بروکسل، دومین بسته کمک مالی به یونان را بررسی می کند http://fciran.mihanblog.com/post/22666 <div id = "time_stamp"><h4>زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۳۵</h4></div><div id = "refrence"><h3>منبع خبر: <a href="/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2">جام نیوز</a></h3></div><div id = "category"><h3>طبقه بندی: <a href="/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C">اقتصادی</a></h3></div><p>وزرای دارایی کشورهای حوزه یورو به علاوه روسای بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا، روز دوشنبه در بروکسل برای بحث و تصویب دومین بسته کمک مالی به یونان گرد هم آمدند. به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، شبکه یورونیوز (13 مارس / 23 اسفند) تصریح کرد: وزیر دارایی یونان در ارتباط با موفقیت کشورش به پشت سر گذاشتن بحران مالی گفت:“من نسبت به مشارکت جهانی برای تبدیل اوراق قرضه دولتی یونان خوش بین هستم. اکنون هدف ما اجرای کامل برنامه ریاضت اقتصادی و البته بازگشت به رشد اقتصادی است.” بر پایه این گزارش، دولت یونان روز جمعه گذشته موفق شد به توافقی بزرگ با طلبکارانش دست یابد که بر اساس آن بیش از نیمی از بدهی ...</p> <a href="http://khabarfarsi.com/n/2244030/%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%84%D8%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AF" class="khf_news_link">خبر دارای صوت و ویدیو&nbsp;<span class="multimedia_icon"></span></a><br /><div style = "display: table;"><div style = "float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px; display: table; position: static; height: 162px; overflow: hidden; width: 162px; border: 1px solid gray;"><div style = "display: table-cell; position: static; vertical-align: middle; text-align: center; top: 50%; width: 100%;"><div style = "margin-left: auto; margin-right: auto; width: 162px; position: relative; text-align: center;"><a href="http://khabarfarsi.com/n/2244030/%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B3%D9%84%D8%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%85%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AF"><img src="http://static.khabarefarsi.com/sites/default/files/imagecache/news_thumbnail/news_image/2012/02/15/5113292941211329294121_7307.jpg" alt="بروکسل، دومین بسته کمک مالی به یونان را بررسی می کند" title="بروکسل، دومین بسته کمک مالی به یونان را بررسی می کند" class="imagecache imagecache-news_thumbnail" width="150" height="85" /></a></div></div></div></div><br /><a href="http://khabarfarsi.com/ext/2244030">مشاهده متن اصلی خبر</a><br><br>منبع:<br>http://khabarfarsi.com text/html 2012-03-13T05:02:00+01:00 fciran.mihanblog.com نوید رضا قناد چین و کسری موازنه تجاری در ماه فوریه * فیلم http://fciran.mihanblog.com/post/22667 <div id = "time_stamp"><h4>زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۰۸:۳۲</h4></div><div id = "refrence"><h3>منبع خبر: <a href="/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2">جام نیوز</a></h3></div><div id = "category"><h3>طبقه بندی: <a href="/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C">اقتصادی</a></h3></div><p>چین برای اولین بار از سال 1989 یعنی طی 22 سال گذشته با کسری موازنه تجاری روبرو شده است. به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، شبکه یورونیوز (12 مارس / 22 اسفند) تصریح کرد: چین برای اولین بار از سال 1989 یعنی طی 22 سال گذشته با کسری موازنه تجاری روبرو شده است. بنا به گزارش ها، میزان این کسری در ماه فوریه امسال نزدیک به سی و یک و نیم میلیارد دلار ارزیابی می شود. به گفته این شبکه، تحلیل گران اقتصادی، علت کسری موازنه تجاری چین را، کاهش صادرات به غرب تحت تاثیر بحران بدهی های حوزه یورو و نیز کندی رشد اقتصاد آمریکا می دانند ...</p> <a href="http://khabarfarsi.com/n/2243749/%DA%86%DB%8C%D9%86_%D9%88_%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85" class="khf_news_link">خبر دارای صوت و ویدیو&nbsp;<span class="multimedia_icon"></span></a><br /><div style = "display: table;"><div style = "float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px; display: table; position: static; height: 162px; overflow: hidden; width: 162px; border: 1px solid gray;"><div style = "display: table-cell; position: static; vertical-align: middle; text-align: center; top: 50%; width: 100%;"><div style = "margin-left: auto; margin-right: auto; width: 162px; position: relative; text-align: center;"><a href="http://khabarfarsi.com/n/2243749/%DA%86%DB%8C%D9%86_%D9%88_%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85"><img src="http://static.khabarefarsi.com/sites/default/files/imagecache/news_thumbnail/news_image/2012/02/28/7213304094611330409461_5661.jpg" alt="چین و کسری موازنه تجاری در ماه فوریه * فیلم" title="چین و کسری موازنه تجاری در ماه فوریه * فیلم" class="imagecache imagecache-news_thumbnail" width="150" height="85" /></a></div></div></div></div><br /><a href="http://khabarfarsi.com/ext/2243749">مشاهده متن اصلی خبر</a><br><br>منبع:<br>http://khabarfarsi.com text/html 2012-03-13T04:00:00+01:00 fciran.mihanblog.com نوید رضا قناد عیدی یک خواننده پاپ به مخاطبانش / فایل صوتی http://fciran.mihanblog.com/post/22668 <div id = "time_stamp"><h4>زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۰۷:۳۰</h4></div><div id = "refrence"><h3>منبع خبر: <a href="/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86">خبر آنلاین</a></h3></div><div id = "category"><h3>طبقه بندی: <a href="/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C">فرهنگی هنری</a></h3></div><p>محسن یگانه به مناسبت نوروز چهارترانه اش را به صورت اینترنتی منتشر می کند. یکی از آهنگ های این خواننده «خیلی دلم ازت پره» نام دارد که به عنوان عیدی بر روی سایت یگانه قرار گرفته است.</p> <a href="http://khabarfarsi.com/n/2243620/%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%DB%8C%DA%A9_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D9%BE_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C" class="khf_news_link">خبر دارای صوت و ویدیو&nbsp;<span class="multimedia_icon"></span></a><br /><br /><a href="http://khabarfarsi.com/ext/2243620">مشاهده متن اصلی خبر</a><br><br>منبع:<br>http://khabarfarsi.com text/html 2012-03-13T03:01:00+01:00 fciran.mihanblog.com نوید رضا قناد در نظر سنجی برنامه نود مشخص شد / مردم مخالف برکناری کفاشیان هستند http://fciran.mihanblog.com/post/22663 <div id = "time_stamp"><h4>زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۳۱</h4></div><div id = "refrence"><h3>منبع خبر: <a href="/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86">خبر آنلاین</a></h3></div><div id = "category"><h3>طبقه بندی: <a href="/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C">ورزشی</a></h3></div><p>در نظر سنجی که در برنامه نود انجام شد مردم مخالفت خود را با برکناری علی کفاشیان از ریاست فدراسیون فوتبال اعلام کردند.به گزارش خبرآنلاین؛فردوسی پور در برنامه این هفته نود سوالی را با این مضمون طرح کرده بود که با توجه به احتمال تعلیق فوتبال ایران توسط فیفا آیا اقدام به برکناری کفاشیان را به صلاح فوتبال ایران می دانید یا نه؟ که بیش از 65 درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی مخالف برکناری کفاشیان بودند. تماشای فوتبال،جام جهانی و ترس از تعلیق باعث شده تا مردم موافق حضور علی کفاشیان در فدراسیون فوتبال باشند درست مثل همان تصمیمی که اعضای مجمع در انتخابات روز پانزدهم اسفند ماه گرفته اند.</p> <div style = "display: table;"><div style = "float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px; display: table; position: static; height: 162px; overflow: hidden; width: 162px; border: 1px solid gray;"><div style = "display: table-cell; position: static; vertical-align: middle; text-align: center; top: 50%; width: 100%;"><div style = "margin-left: auto; margin-right: auto; width: 162px; position: relative; text-align: center;"><a href="http://khabarfarsi.com/n/2243578/%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%B8%D8%B1_%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5_%D8%B4%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81_%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%81%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF"><img src="http://static.khabarefarsi.com/sites/default/files/imagecache/news_thumbnail/news_image/2011/06/13/9613079634011307963401_7695.jpg" alt="در نظر سنجی برنامه نود مشخص شد / مردم مخالف برکناری کفاشیان هستند" title="در نظر سنجی برنامه نود مشخص شد / مردم مخالف برکناری کفاشیان هستند" class="imagecache imagecache-news_thumbnail" width="150" height="113" /></a></div></div></div></div><br /><a href="http://khabarfarsi.com/ext/2243578">مشاهده متن اصلی خبر</a><br><br>منبع:<br>http://khabarfarsi.com text/html 2012-03-13T02:44:59+01:00 fciran.mihanblog.com نوید رضا قناد حیوان؛ نماد جام جهانی 2014 http://fciran.mihanblog.com/post/22661 <div id = "time_stamp"><h4>زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۱۴</h4></div><div id = "refrence"><h3>منبع خبر: <a href="/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%20%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2">شفاف نیوز</a></h3></div><div id = "category"><h3>طبقه بندی: <a href="/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C">ورزشی</a></h3></div><p>حیوان عجیبی به نام آرمادیلو به عنوان نماد رقابت های جام جهانی 2014 برزیل انتخاب شده است.</p> <br /><a href="http://khabarfarsi.com/ext/2243569">مشاهده متن اصلی خبر</a><br><br>منبع:<br>http://khabarfarsi.com text/html 2012-03-13T00:51:02+01:00 fciran.mihanblog.com نوید رضا قناد حمله نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان بحرینی http://fciran.mihanblog.com/post/22669 <div id = "time_stamp"><h4>زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۰۴:۲۱</h4></div><div id = "refrence"><h3>منبع خبر: <a href="/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85">العالم</a></h3></div><div id = "category"><h3>طبقه بندی: <a href="/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C">سیاسی</a></h3></div><p>حمله نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان بحرینی | شبکه خبری العالم</p> <a href="http://khabarfarsi.com/n/2243459/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C" class="khf_news_link">خبر دارای صوت و ویدیو&nbsp;<span class="multimedia_icon"></span></a><br /><br /><a href="http://khabarfarsi.com/ext/2243459">مشاهده متن اصلی خبر</a><br><br>منبع:<br>http://khabarfarsi.com text/html 2012-03-12T22:48:01+01:00 fciran.mihanblog.com نوید رضا قناد تظاهرکنندگان بحرینی خواستار آزادی عبدالهادی الخواجه http://fciran.mihanblog.com/post/22670 <div id = "time_stamp"><h4>زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۰۲:۱۸</h4></div><div id = "refrence"><h3>منبع خبر: <a href="/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85">العالم</a></h3></div><div id = "category"><h3>طبقه بندی: <a href="/%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86">گوناگون</a></h3></div><p>تظاهرکنندگان بحرینی خواستار آزادی عبدالهادی الخواجه | شبکه خبری العالم</p> <a href="http://khabarfarsi.com/n/2243360/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87" class="khf_news_link">خبر دارای صوت و ویدیو&nbsp;<span class="multimedia_icon"></span></a><br /><br /><a href="http://khabarfarsi.com/ext/2243360">مشاهده متن اصلی خبر</a><br><br>منبع:<br>http://khabarfarsi.com text/html 2012-03-12T08:21:02+01:00 fciran.mihanblog.com نوید رضا قناد بهترین مربی جهان برکنار شد ! http://fciran.mihanblog.com/post/22662 <div id = "time_stamp"><h4>زمان دریافت خبر: دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۵۱</h4></div><div id = "refrence"><h3>منبع خبر: <a href="/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%DA%A9">تابناک</a></h3></div><div id = "category"><h3>طبقه بندی: <a href="/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C">ورزشی</a></h3></div><p>تکواندو ایران که در چند سال گذشته روند رو به رشدی را دنبال می کرد در سال 90 نیز همین روند را ادامه داد و موفق شد در رقابتهای قهرمانی جهان بر سیطره 40 ساله کره جنوبی در این مسابقات پایان دهد.</p> <br /><a href="http://khabarfarsi.com/ext/2238999">مشاهده متن اصلی خبر</a><br><br>منبع:<br>http://khabarfarsi.com text/html 2012-03-12T07:44:55+01:00 fciran.mihanblog.com نوید رضا قناد آتش سوزی در پرو صدها تن را بی خانمان کرد/فیلم http://fciran.mihanblog.com/post/22672 <div id = "time_stamp"><h4>زمان دریافت خبر: دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۲۳:۱۴</h4></div><div id = "refrence"><h3>منبع خبر: <a href="/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86">خبر آنلاین</a></h3></div><div id = "category"><h3>طبقه بندی: <a href="/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB">حوادث</a></h3></div><p>بیش از 1600 تن در آتش سوزی گسترده در پرو بی خانمان شدند. به گزارش خبر آنلاین ، آتش سوزی در منطقه آنکون در شمال لیما پایتخت این کشور رخ داد و با توجه به اینکه اکثر منازل این منطقه چوبی است ، آتش سوزی به سرعت گسترش پیدا کرده و زمان زیادی برای اطفای آن صرف شد . 47281</p> <a href="http://khabarfarsi.com/n/2242883/%D8%A2%D8%AA%D8%B4_%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D8%B1%D9%88_%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7_%D8%AA%D9%86_%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85" class="khf_news_link">خبر دارای صوت و ویدیو&nbsp;<span class="multimedia_icon"></span></a><br /><br /><a href="http://khabarfarsi.com/ext/2242883">مشاهده متن اصلی خبر</a><br><br>منبع:<br>http://khabarfarsi.com text/html 2012-03-12T07:31:02+01:00 fciran.mihanblog.com نوید رضا قناد - پیامک انصراف از یارانه سوال برانگیز شد http://fciran.mihanblog.com/post/22658 <div id = "time_stamp"><h4>زمان دریافت خبر: دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۰۱</h4></div><div id = "refrence"><h3>منبع خبر: <a href="/%D8%B1%D8%AC%D8%A7_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2">رجا نیوز</a></h3></div><div id = "category"><h3>طبقه بندی: <a href="/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C">ورزشی</a></h3></div><p>در حالی تماسهای مردمی با خبرگزاری فارس طی یک ساعت گذشته درباره ماهیت پیامک انصراف از یارانه تشدید شده که پیگیری های خبرنگار فارس برای پاسخ گویی مسئولین سازمان هدفمندی به سوالات مکرر مردم بی نتیجه مانده است.</p> <br /><a href="http://khabarfarsi.com/ext/2238655">مشاهده متن اصلی خبر</a><br><br>منبع:<br>http://khabarfarsi.com text/html 2012-03-12T07:27:03+01:00 fciran.mihanblog.com نوید رضا قناد اولین تصاویر از دختر علی دایی http://fciran.mihanblog.com/post/22656 <div id = "time_stamp"><h4>زمان دریافت خبر: دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۵۷</h4></div><div id = "refrence"><h3>منبع خبر: <a href="/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%88_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2">فرارو نیوز</a></h3></div><div id = "category"><h3>طبقه بندی: <a href="/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C">ورزشی</a></h3></div><p>در مراسم افتتاحیه فروشگاه شرکت دایی چهره های سرشناسی چون محمدرضا طالقانی رئیس اسبق فدراسیون کشتی، افشین پیروانی، مهدی امیرآبادی، مهرداد پولادی، فرشید کریمی، رودباریان، عباسفرد، یجیی گل محمدی و بهزاد غلامپود حضور داشتند.</p> <div style = "display: table;"><div style = "float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px; display: table; position: static; height: 162px; overflow: hidden; width: 162px; border: 1px solid gray;"><div style = "display: table-cell; position: static; vertical-align: middle; text-align: center; top: 50%; width: 100%;"><div style = "margin-left: auto; margin-right: auto; width: 162px; position: relative; text-align: center;"><a href="http://khabarfarsi.com/n/2238595/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C"><img src="http://static.khabarefarsi.com/sites/default/files/imagecache/news_thumbnail/news_image/2012/03/12/9713315372231331537223_1092.jpg" alt="اولین تصاویر از دختر علی دایی" title="اولین تصاویر از دختر علی دایی" class="imagecache imagecache-news_thumbnail" width="100" height="100" /></a></div></div></div><div style = "float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px; display: table; position: static; height: 162px; overflow: hidden; width: 162px; border: 1px solid gray;"><div style = "display: table-cell; position: static; vertical-align: middle; text-align: center; top: 50%; width: 100%;"><div style = "margin-left: auto; margin-right: auto; width: 162px; position: relative; text-align: center;"><a href="http://khabarfarsi.com/n/2238595/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C"><img src="http://static.khabarefarsi.com/sites/default/files/imagecache/news_thumbnail/news_image/2012/03/12/1413315372231331537223_1477.jpg" alt="اولین تصاویر از دختر علی دایی" title="اولین تصاویر از دختر علی دایی" class="imagecache imagecache-news_thumbnail" width="100" height="100" /></a></div></div></div><div style = "float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px; display: table; position: static; height: 162px; overflow: hidden; width: 162px; border: 1px solid gray;"><div style = "display: table-cell; position: static; vertical-align: middle; text-align: center; top: 50%; width: 100%;"><div style = "margin-left: auto; margin-right: auto; width: 162px; position: relative; text-align: center;"><a href="http://khabarfarsi.com/n/2238595/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C"><img src="http://static.khabarefarsi.com/sites/default/files/imagecache/news_thumbnail/news_image/2012/03/12/8613315372231331537223_1489.jpg" alt="اولین تصاویر از دختر علی دایی" title="اولین تصاویر از دختر علی دایی" class="imagecache imagecache-news_thumbnail" width="100" height="100" /></a></div></div></div><div style = "float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px; display: table; position: static; height: 162px; overflow: hidden; width: 162px; border: 1px solid gray;"><div style = "display: table-cell; position: static; vertical-align: middle; text-align: center; top: 50%; width: 100%;"><div style = "margin-left: auto; margin-right: auto; width: 162px; position: relative; text-align: center;"><a href="http://khabarfarsi.com/n/2238595/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C"><img src="http://static.khabarefarsi.com/sites/default/files/imagecache/news_thumbnail/news_image/2012/03/12/3413315372231331537223_1498.jpg" alt="اولین تصاویر از دختر علی دایی" title="اولین تصاویر از دختر علی دایی" class="imagecache imagecache-news_thumbnail" width="100" height="100" /></a></div></div></div><div style = "float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px; display: table; position: static; height: 162px; overflow: hidden; width: 162px; border: 1px solid gray;"><div style = "display: table-cell; position: static; vertical-align: middle; text-align: center; top: 50%; width: 100%;"><div style = "margin-left: auto; margin-right: auto; width: 162px; position: relative; text-align: center;"><a href="http://khabarfarsi.com/n/2238595/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C"><img src="http://static.khabarefarsi.com/sites/default/files/imagecache/news_thumbnail/news_image/2012/03/12/2013315372231331537223_1798.jpg" alt="اولین تصاویر از دختر علی دایی" title="اولین تصاویر از دختر علی دایی" class="imagecache imagecache-news_thumbnail" width="100" height="100" /></a></div></div></div><div style = "float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px; display: table; position: static; height: 162px; overflow: hidden; width: 162px; border: 1px solid gray;"><div style = "display: table-cell; position: static; vertical-align: middle; text-align: center; top: 50%; width: 100%;"><div style = "margin-left: auto; margin-right: auto; width: 162px; position: relative; text-align: center;"><a href="http://khabarfarsi.com/n/2238595/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C"><img src="http://static.khabarefarsi.com/sites/default/files/imagecache/news_thumbnail/news_image/2012/03/12/2513315372231331537223_2188.jpg" alt="اولین تصاویر از دختر علی دایی" title="اولین تصاویر از دختر علی دایی" class="imagecache imagecache-news_thumbnail" width="100" height="100" /></a></div></div></div><div style = "float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px; display: table; position: static; height: 162px; overflow: hidden; width: 162px; border: 1px solid gray;"><div style = "display: table-cell; position: static; vertical-align: middle; text-align: center; top: 50%; width: 100%;"><div style = "margin-left: auto; margin-right: auto; width: 162px; position: relative; text-align: center;"><a href="http://khabarfarsi.com/n/2238595/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C"><img src="http://static.khabarefarsi.com/sites/default/files/imagecache/news_thumbnail/news_image/2012/03/12/4013315372231331537223_243.jpg" alt="اولین تصاویر از دختر علی دایی" title="اولین تصاویر از دختر علی دایی" class="imagecache imagecache-news_thumbnail" width="100" height="100" /></a></div></div></div><div style = "float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px; display: table; position: static; height: 162px; overflow: hidden; width: 162px; border: 1px solid gray;"><div style = "display: table-cell; position: static; vertical-align: middle; text-align: center; top: 50%; width: 100%;"><div style = "margin-left: auto; margin-right: auto; width: 162px; position: relative; text-align: center;"><a href="http://khabarfarsi.com/n/2238595/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C"><img src="http://static.khabarefarsi.com/sites/default/files/imagecache/news_thumbnail/news_image/2012/03/12/3613315372231331537223_2571.jpg" alt="اولین تصاویر از دختر علی دایی" title="اولین تصاویر از دختر علی دایی" class="imagecache imagecache-news_thumbnail" width="100" height="100" /></a></div></div></div><div style = "float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px; display: table; position: static; height: 162px; overflow: hidden; width: 162px; border: 1px solid gray;"><div style = "display: table-cell; position: static; vertical-align: middle; text-align: center; top: 50%; width: 100%;"><div style = "margin-left: auto; margin-right: auto; width: 162px; position: relative; text-align: center;"><a href="http://khabarfarsi.com/n/2238595/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C"><img src="http://static.khabarefarsi.com/sites/default/files/imagecache/news_thumbnail/news_image/2011/06/10/9513076972411307697241_5818.gif" alt="اولین تصاویر از دختر علی دایی" title="اولین تصاویر از دختر علی دایی" class="imagecache imagecache-news_thumbnail" width="22" height="20" /></a></div></div></div><div style = "float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px; display: table; position: static; height: 162px; overflow: hidden; width: 162px; border: 1px solid gray;"><div style = "display: table-cell; position: static; vertical-align: middle; text-align: center; top: 50%; width: 100%;"><div style = "margin-left: auto; margin-right: auto; width: 162px; position: relative; text-align: center;"><a href="http://khabarfarsi.com/n/2238595/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C"><img src="http://static.khabarefarsi.com/sites/default/files/imagecache/news_thumbnail/news_image/2011/06/10/2113076972411307697241_5825.gif" alt="اولین تصاویر از دختر علی دایی" title="اولین تصاویر از دختر علی دایی" class="imagecache imagecache-news_thumbnail" width="1" height="1" /></a></div></div></div></div><br /><a href="http://khabarfarsi.com/ext/2238595">مشاهده متن اصلی خبر</a><br><br>منبع:<br>http://khabarfarsi.com text/html 2012-03-12T07:15:56+01:00 fciran.mihanblog.com نوید رضا قناد تصویری که جادوگر به خاطر آن عذرخواهی کرد http://fciran.mihanblog.com/post/22660 <div id = "time_stamp"><h4>زمان دریافت خبر: دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۲۲:۴۵</h4></div><div id = "refrence"><h3>منبع خبر: <a href="/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C">روزنامه همشهری</a></h3></div><div id = "category"><h3>طبقه بندی: <a href="/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C">ورزشی</a></h3></div><p>همشهری آنلاین: علی کریمی پس از تساوی تیم فوتبال پرسپولیس مقابل مس کرمان گفت: مقصر اصلی این تساوی من هستم چرا که اگر آن پنالتی را گل کرده بودم نتیجه بازی به کلی عوض می شد اما به هر حال این اتفاق پیش آمد و من به همین خاطر از همه هواداران و بازیکنان و مسئولان تیم عذرخواهی می کنم.</p> <div style = "display: table;"><div style = "float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px; display: table; position: static; height: 162px; overflow: hidden; width: 162px; border: 1px solid gray;"><div style = "display: table-cell; position: static; vertical-align: middle; text-align: center; top: 50%; width: 100%;"><div style = "margin-left: auto; margin-right: auto; width: 162px; position: relative; text-align: center;"><a href="http://khabarfarsi.com/n/2242854/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%AF"><img src="http://static.khabarefarsi.com/sites/default/files/imagecache/news_thumbnail/news_image/2012/03/12/5313315797561331579756_8072.jpg" alt="تصویری که جادوگر به خاطر آن عذرخواهی کرد" title="تصویری که جادوگر به خاطر آن عذرخواهی کرد" class="imagecache imagecache-news_thumbnail" width="150" height="99" /></a></div></div></div><div style = "float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px; display: table; position: static; height: 162px; overflow: hidden; width: 162px; border: 1px solid gray;"><div style = "display: table-cell; position: static; vertical-align: middle; text-align: center; top: 50%; width: 100%;"><div style = "margin-left: auto; margin-right: auto; width: 162px; position: relative; text-align: center;"><a href="http://khabarfarsi.com/n/2242854/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D8%A2%D9%86_%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%AF"><img src="http://static.khabarefarsi.com/sites/default/files/imagecache/news_thumbnail/news_image/2012/01/25/3213275046781327504678_5262.jpg" alt="تصویری که جادوگر به خاطر آن عذرخواهی کرد" title="تصویری که جادوگر به خاطر آن عذرخواهی کرد" class="imagecache imagecache-news_thumbnail" width="150" height="105" /></a></div></div></div></div><br /><a href="http://khabarfarsi.com/ext/2242854">مشاهده متن اصلی خبر</a><br><br>منبع:<br>http://khabarfarsi.com text/html 2012-03-12T06:47:58+01:00 fciran.mihanblog.com نوید رضا قناد عراق آماده برگزاری نشست سران اتحادیه عرب است *فیلم http://fciran.mihanblog.com/post/22673 <div id = "time_stamp"><h4>زمان دریافت خبر: دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۲۲:۱۷</h4></div><div id = "refrence"><h3>منبع خبر: <a href="/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2">جام نیوز</a></h3></div><div id = "category"><h3>طبقه بندی: <a href="/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84">خارجی</a></h3></div><p>هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق اعلام کرد که کشورش کاملاً برای برگزاری نشست اتحادیه عرب آماده است. - به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز، شبکه الجزیره (Aljazeera) دوشنبه 12مارس (22اسفند) در خبری گفت: "هوشیار زیباری" وزیر امور خارجه عراق اعلام کرد که کشورش کاملاً برای برگزاری نشست اتحادیه عرب آماده است. - زیباری این اجلاسیه را به واسطه تغییراتی که بهار عربی در منطقه ایجاد کرده است در نوع خود ویژه توصیف کرد و گفت: «ما خود را برای استقبال از اجلاسیه اتحادیه عرب آینده کاملاً آماده کرده ایم.» - هوشیار زیباری در کنفرانس خبری که "محمد کامل عمرو" وزیر امور خارجه مصر آن را ترتیب داده بود گفت ...</p> <a href="http://khabarfarsi.com/n/2242822/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85" class="khf_news_link">خبر دارای صوت و ویدیو&nbsp;<span class="multimedia_icon"></span></a><br /><div style = "display: table;"><div style = "float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px; display: table; position: static; height: 162px; overflow: hidden; width: 162px; border: 1px solid gray;"><div style = "display: table-cell; position: static; vertical-align: middle; text-align: center; top: 50%; width: 100%;"><div style = "margin-left: auto; margin-right: auto; width: 162px; position: relative; text-align: center;"><a href="http://khabarfarsi.com/n/2242822/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85"><img src="http://static.khabarefarsi.com/sites/default/files/imagecache/news_thumbnail/news_image/2011/12/31/5013253068801325306880_3104.jpg" alt="عراق آماده برگزاری نشست سران اتحادیه عرب است *فیلم" title="عراق آماده برگزاری نشست سران اتحادیه عرب است *فیلم" class="imagecache imagecache-news_thumbnail" width="150" height="100" /></a></div></div></div></div><br /><a href="http://khabarfarsi.com/ext/2242822">مشاهده متن اصلی خبر</a><br><br>منبع:<br>http://khabarfarsi.com text/html 2012-03-12T06:45:58+01:00 fciran.mihanblog.com نوید رضا قناد رابطه ایران با عملیات ضدصهیونیستی گروه های جهادی *فیلم و سند http://fciran.mihanblog.com/post/22674 <div id = "time_stamp"><h4>زمان دریافت خبر: دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۲۲:۱۵</h4></div><div id = "refrence"><h3>منبع خبر: <a href="/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2">جام نیوز</a></h3></div><div id = "category"><h3>طبقه بندی: <a href="/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84">خارجی</a></h3></div><p>بنیامین نتانیاهو: بدون پایان دادن به 'تهدید ایران' پایانی برای خمپاره اندازی از نوار غزه به سوی اسرائیل وجود ندارد. - به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز، پایگاه خبری "دویچه وله" (DeutscheWelle) دوشنبه 12مارس (22اسفند) نوشت: «درگیری میان ارتش اسرائیل و گروه های فلسطینی همچنان تلفات می گیرد. نخست وزیر اسرائیل ادامه خمپاره اندازی ها از نوار غزه به سوی اسرائیل را با ایران مرتبط می داند.» - بر اساس این گزارش، "بنیامین نتانیاهو" در شهر «اشدود» یکی از شهرهای اسرائیل که در روزهای اخیر هدف خمپاره های شلیک شده از سوی گروه های فلسطینی واقع شده ...</p> <a href="http://khabarfarsi.com/n/2242818/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B6%D8%AF%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B3%D9%86%D8%AF" class="khf_news_link">خبر دارای صوت و ویدیو&nbsp;<span class="multimedia_icon"></span></a><br /><div style = "display: table;"><div style = "float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px; display: table; position: static; height: 162px; overflow: hidden; width: 162px; border: 1px solid gray;"><div style = "display: table-cell; position: static; vertical-align: middle; text-align: center; top: 50%; width: 100%;"><div style = "margin-left: auto; margin-right: auto; width: 162px; position: relative; text-align: center;"><a href="http://khabarfarsi.com/n/2242818/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B6%D8%AF%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B3%D9%86%D8%AF"><img src="http://static.khabarefarsi.com/sites/default/files/imagecache/news_thumbnail/news_image/2012/03/12/3413315779581331577958_1716.jpg" alt="رابطه ایران با عملیات ضدصهیونیستی گروه های جهادی *فیلم و سند" title="رابطه ایران با عملیات ضدصهیونیستی گروه های جهادی *فیلم و سند" class="imagecache imagecache-news_thumbnail" width="150" height="110" /></a></div></div></div><div style = "float: right; margin-left: 10px; margin-top: 10px; display: table; position: static; height: 162px; overflow: hidden; width: 162px; border: 1px solid gray;"><div style = "display: table-cell; position: static; vertical-align: middle; text-align: center; top: 50%; width: 100%;"><div style = "margin-left: auto; margin-right: auto; width: 162px; position: relative; text-align: center;"><a href="http://khabarfarsi.com/n/2242818/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B6%D8%AF%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B3%D9%86%D8%AF"><img src="http://static.khabarefarsi.com/sites/default/files/imagecache/news_thumbnail/news_image/2012/03/12/2513315779581331577958_1859.jpg" alt="رابطه ایران با عملیات ضدصهیونیستی گروه های جهادی *فیلم و سند" title="رابطه ایران با عملیات ضدصهیونیستی گروه های جهادی *فیلم و سند" class="imagecache imagecache-news_thumbnail" width="150" height="100" /></a></div></div></div></div><br /><a href="http://khabarfarsi.com/ext/2242818">مشاهده متن اصلی خبر</a><br><br>منبع:<br>http://khabarfarsi.com